Workshops binnenshuis

Via het inzetten van Duplo geven we onszelf en onze cliënten meer dan enkel verbale taal.
We creëren een extra taal, die ervoor zorgt dat we zowel visueel, auditief, tastbaar en via beweging aan de slag gaan, en dat allemaal tegelijkertijd.

Het geeft ons ook de mogelijkheid om een volledige context of systeem op tafel te zetten zonder dat al deze personen aanwezig zijn (bv.: een gezin, een werkcontext, overleden personen). Dit zorgt ervoor dat we snel een volledig beeld krijgen over iemands omgeving en hoe al deze personen met elkaar in relatie staan: is er verbinding?, zijn er breuken?, zijn er coalities en allianties?, …

Het inzetten van Duplo creëert ook de mogelijkheid tot tijdreizen: we kunnen vanuit het heden terugschakelen naar het verleden, en we kunnen vooruitkijken in de toekomst. Dit zorgt voor dynamiek in de hulpverlening met cliënten, en biedt hen ook een terugblik en tegelijkertijd perspectief. Hoe wonderlijk is dat?

Voor wie is deze workshop?

Voor iedereen die in zijn of haar werkcontext deze extra ondersteuning en extra taal kan inzetten bij het begeleiden van cliënten, leerlingen, collega’s, …

Twijfel je of je in aanmerking komt of dat deze workshop iets voor jou kan betekenen? Contacteer me gerust, dan bekijken we dit samen.

Telkens er een nieuwe groep/workshop opstart worden de data en tarieven aangekondigd op deze pagina en op mijn social media.

Duur: 2 uur – individuele sessie
Tarief: €95

Kintsugi betekent letterlijk ‘gouden verbinding’, en is een Japanse ambacht die gebruik maakt van goudlijm om gebroken aardewerk mee te lijmen. De breuken worden niet verdoezeld; integendeel, ze worden na het oppoetsen en herstellen net extra in de gouden verf gezet om ze volop te laten schitteren.

En deze prachtige ambacht ga ik samen met jou omzetten naar een levenskracht om je eigen perfecte imperfecties in de verf te zetten.

Iedereen ervaart in het leven momenten en gebeurtenissen die ons gebroken achterlaten, die ons kwetsen, die ons tekenen. Het liefst zouden we dit alles soms zo goed mogelijk willen verstoppen om er niet aan herinnerd te worden of om te vermijden dat anderen dit zouden zien. Doch is het net in onze kwetsbaarheid en raakbaarheid dat ook onze kracht ligt. Door deze littekens en kwetsuren een gouden randje te geven, worden ze zichtbaarder en stellen ze ons in staat om ernaar te kijken en ze een plaats te geven in ons leven, in plaats van ze weg te stoppen.

In deze sessie ga ik samen met jou jouw levenspad overlopen en gaan we op deze manier jouw breuklijnen een gouden randje geven en ze een plaats geven in je leven; zodat je ziet en weet wat voor een vechter en overlever je bent, en dat je deze ‘oorlogswonden’ kan zien als jouw eigen unieke signatuur.

Deze sessie is een intense sessie en duurt daarom ook 2 uur, om zo op een zorgzame manier te kunnen afronden.

Deze sessie kan individueel plaatsvinden, in koppelvorm, gezinsvorm en groep.

Telkens er een nieuwe groep/workshop opstart worden de data en tarieven aangekondigd op deze pagina en op mijn social media.

“We’re stronger in the places that we’ve been broken.”
– Ernest Hemingway

Workshops buitenshuis

Het inzetten van de Duplo-methodiek in therapieën en teams

Hoe kan het inzetten van Duplo helpen in therapiegroepen of in teams? Dit kom je te weten via deze vorming.

We gaan een ganse dag of via enkele dagdelen concreet aan de slag met het gebruik van Duplo. Op deze manier leer je om deze methodiek in te zetten in je eigen therapieën en coachings; waardoor je samen met je cliënten hun verhaal in verschillende lagen ontrafelt op een visuele en overzichtelijke manier.

Ook in jouw team kan Duplo een mooie aanvulling zijn tijdens het bespreken van casussen of om je eigen teamleden hun verhaal te laten doen op een krachtige, visuele en ondersteunende manier.

Deze vormingen en tarieven worden helemaal op maat gemaakt afhankelijk van de vraag van jouw organisatie; ofwel kan er ook een standaardaanbod gegeven worden. Alles is bespreekbaar, vraag het mij gerust.

Materialen worden voorzien door mezelf.
Een dagdeel bedraagt 3 uren. Ik ben niet BTW-plichtig.

Het gebruik van Kintsugi in therapieën en teams

Hoe kan het inzetten van de Kintsugi-ambacht ingezet worden tijdens therapiemomenten met cliënten en in teammomenten?

In deze vorming gaan we concreet aan de slag met materialen om zo de Kintsugi-techniek onder de knie te krijgen, en vooral om de filosofie erachter mee te nemen in jouw eigen therapieën en coachings voor jouw eigen cliënten. Hoe kan je jouw cliënten de veiligheid bieden om over kwetsuren en angsten te praten op een creatieve manier? Hoe stel je hen in staat hun oneffenheden en kwetsuren meer te omarmen en te zien als krachtbronnen?

Ook binnen teams kunnen zich breuken voordoen en heeft ieder teamlid zijn en haar eigen kwetsuren. Via deze vorming gaan we hiermee aan de slag en worden we ons meer bewust van de kracht van deze gouden oneffenheden.
Na deze vorming zijn jullie als team beter in staat om kwetsuren te zien en te tonen, en hier op een constructieve en zorgzame manier mee om te gaan waardoor jullie communicatie en verbinding versterkt worden.

Deze vorming duurt 3 à 4 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers en de concrete vragen en noden. Ook het tarief wordt op maat berekend. Ik ben niet BTW-plichtig.

Materialen worden door mezelf voorzien; indien mogelijk mogen de deelnemers zelf iets van aardewerk meenemen dat gebroken is of gebroken mag worden.

Oplossingsgericht hulpverlenen

In deze vorming worden de grondbeginselen van het oplossingsgerichte hulpverlenenen (Solution Focused Therapy) uitgelegd, en gaan we via deze beginselen verder op weg om binnen jullie organisatie nòg meer oplossingsgericht en perspectiefgericht aan de slag te gaan met cliënten.

Welke vragen kunnen ingezet worden in welke thema’s? Hoe helpen deze goede en oplossingsgerichte vragen ons om connectie te maken met onze cliënten?
Hoe gaan we aan de slag met concrete doelstellingen en gewenste toekomsten van onze cliënten?
Hoe gaan we van klachten en probleemstellingen naar een veranderwens en krachtdenken?
Welke supporters en belangrijke personen in het netwerk van de cliënt zijn hierin cruciaal en hoe betrekken we hen hierbij?

Deze vorming en bijbehorend tarief worden helemaal op maat gemaakt afhankelijk van de vraag van jouw organisatie; ofwel kan er ook een standaardaanbod gegeven worden. Alles is bespreekbaar, vraag het mij gerust.

Assertiviteitstraining voor organisaties

Heeft jouw team nood aan een assertievere manier van communiceren? Kan er nòg beter worden omgegaan met het geven en ontvangen van kritiek en feedback?
Wil je jouw teamleden stimuleren om meer hulp te vragen?
Is het uitspreken van emoties en gevoelens een aandachtspunt?

Dan is mijn assertiviteitstraining op maat van jouw team en organisatie het antwoord op al deze en andere vragen.

In een ganse dag of verschillende dagdelen gaan we de krachten en valkuilen van jouw team uitdiepen, waardoor we een helder zicht krijgen op ieders krachten waaruit we kunnen putten.
Ook de pijnpunten en obstakels komen aan bod; en op een veilige en zorgzame manier gaan we bekijken hoe dit alles invloed heeft op de werking en communicatie van jullie team.

Met concrete oefeningen, rollenspelen, Duplo en ander creatief materiaal, …, zorgen we voor duidelijke en heldere communicatie; en hercreëren we jullie werkomgeving naar een veilige plek waarin elk teamlid op een assertieve manier kan opkomen voor zichzelf en de werking.

Deze vorming en bijbehorend tarief worden helemaal op maat gemaakt afhankelijk van de vraag van jouw organisatie; ofwel kan er ook een standaardaanbod gegeven worden. Alles is bespreekbaar, vraag het mij gerust.